Quantumshop.no

 

Fjern Healing

Fjern Healing Image


Fjern healing - Distant healing
Fjernhealing kan være like så effektivt som vanlig healing. Når man fjernhealer gjøres dette i sanntid, dvs at det starter i nøyaktig samme øyeblikk på deg selv om du er langt unna. Når man fjernhealer er man på en måte koblet på via en kollektiv bevissthet som forbinder oss alle. Jeg tror at alle kan lære å bruke slike evner, at alle har muligheten, men at de fleste ennå ikke er bevisst på det. Når jeg healer eller fjernhealer sender jeg lys og energi til den jeg behandler. Under fjernhealing fokuserer jeg på de områder i energikroppen hos klienten som jeg oppfatter som feil. Med det mener jeg at områder kan ha for lite energi, eller forskyvninger i energiene. Les mer om Fjernhealing.

Hva gjør healing:
Healing er en helhetlig behandlingsmetode. Under behandlingen påvirkes dine energier både psykisk og fysisk, slik at du kan komme i en helhetlig balansert tilstand. Generelt sett vil healing jobbe med årsaken til problemet mer enn med symptomene. Healing brukes både ved fysiske, psykiske, sosiale og følelsesmessige problemer. Healing kan i utgangspunktet hjelpe på alle typer sykdommer. Det er ikke sykdommen som bestemmer om det virker, men den enkelte situasjonen og healerens evne og kraft. Mine erfaringer er at healing har en positiv effekt i de aller fleste tilfeller. Som oftest blir mine klienter bedre og noen blir helt bra

Hvordan foregår en fjernhealing?
Hvis du ønsker fjernhealing, så ringer du til meg slik at vi kan avtale dato og tid. Det gjør at vi begge får ro når healingen utføres. og at energiene kan jobbe uforstyrret. Når du mottar healing kan du oppleve varme eller kulde, rykninger, kanskje smerter eller trykk på kroppen, mm. Derfor er det viktig at den som mottar healingen roer seg ned på et fast tidspunkt og gjør seg klar til å ta imot healingen. Jeg tilbyr fjernhealing til de som av ulike årsaker har problemer med å komme fysisk. Jeg foretrekker da å få tilsendt et bilde av nyere dato, gjerne i e-post,. Jeg gir fjernhealing til både dyr og mennesker.

En fjernhealing varer i 30 minutter. Dato og klokkeslett avtales på forhånd. Bilde må være mottatt før fjernhealingen utføres.


Forbehold: Selv om healing har en gunstig effekt på de fleste, kan allikevel ikke vi som jobber med healing fremsette påstander, gi løfter eller garantier for hvordan energien vil påvirke en person. Dette er alltid individuell i forhold tilstand og evne til og ta i mot. Vi stiller hverken diagnoser eller behandler spesifikke lidelser eller problemer. Du er selv ansvarlig for å sørge for din egen medisinske behandling og pleie, og å fortsette med den.

Your Price:kr700.00
Choose from 1 to 5: