Quantumshop.no

 

Mobil beskyttelse

Mobil beskyttelse Image

Skalar energi beskyttelse til mobiltelefon, TV, kjøleskap, radio, ipod, mm.
Effektivt i å få oppladbare batterier til å leve lenger og at batteriet lades raskere. Produktet absorberer og forandrer elektromagnetiske strålebølger ved bruk av et spesiellt materiale som reduerer strålingen fra mobiltelefonen din og reduserer faren for stråleskader på hjernen med opp til 96,43 prosent. Dette produktet er et klebemerke som du kan feste på baksiden av mobilen eller oppå selve batteriet.

Bio-energifeltet
Alle levende vesener har bio-energi, den er selve livsenergien vår som eksisterer i oss og rundt oss. Enhver forstyrrelse eller ubalanse i flyten av vår bio-energi over tid, kan føre til disharmoni, dårlig helse og sykdommer. Ved å gjenopprette energibalansen og beskytte mot energier som belaster kroppen, bidrar skalar energi til at brukeren oppnår god helse og velvære. Kvante skalarenergien er et resultat av Japansk nano-teknologi, og gir et kraftfullt verktøy som kan beskytte og balansere vår bio-energi og verne mot blant annet EMF (elektromagnetisk stråling).

Vår nye helsetrussel i dag er elektromagnetisk stråling, EMF / EMR.
Over hele verden har folk oppdaget de helsemessige fordelene ved bruk av skalar energi som blant annet balanserer og beskytter bio-energifeltet. Vi bombarderes hele tiden med elektromagnetisk stråling fra mobiltelefon, radio, PC, TV, varmekabler, trådløse nettverk, husholdningsapparater, mobiltelefoner, etc. Vi kan bli syke av EMF, og strålingen bidrar til å svekke kroppens bio-energifelt ved å forstyrre energiflyten. Elektromagnetisk stråling er et stadig økende helseproblem i vår hverdag. Ved hjelp av skalar energi, kan du oppnå bedre helse og større vitalitet ved å nøytralisere skadelige energier og lade opp kroppens bio-energi med riktige frekvenser.

Vi kan bli syke av EMR/EMF og vi utsettes for elektromagnetisk stråling hele tiden.
Er vår største helsetrussel i dag kan være elektromagnetisk stråling, EMF / EMR? Mange blir syke av elektromagnetsik stråling og el-følsomme mennesker får helseproblemer. Vi er omgitt av usynlige stråling, og noen av oss er mer følsomme for dette enn andre. Stråling fra mobiltelefon, radio, PC, TV, varmekabler, trådløse nettverk, husholdningsapparater, mobiltelefoner, ipod, etc, bidrar til å svekke kroppens bio-energi ved å forstyrre flyten og sirkulasjonen. EMF/EMR - elektromagnetisk frekvenser/stråling er et stadig økende helseproblem i vår hverdag. Skalar energi produkter benyttes for å oppnå bedre helse og større vitalitet ved at de nøytralisere skadelige energier og lader opp kroppens bio-energi med riktige frekvenser. *De vanligste symptomene på el-overfølsomhet er dermatologiske symtomer (rødhet, prikking og brennende følelse) samt tretthet, tretthet, konsentrasjonsvansker, svimmelhet, kvalme, hjertebank, og fordøyelsessystemet forstyrrelser*. Kilde: WHO- World Health Organisation, hva er El-overfølsomhet

Hva sier forskningen?
Det er økende bevis innen medisinsk forskning på at sykdommer som bla kreft er forbundet med menneskeskapt elektromagnetisk stråling. Medisinske undersøkelser og studier peker også på at symptomer som hodepine, mangel på konsentrasjon, depresjon, hyppige forkjølelser, hyperaktivitet hos barn, søvnforstyrrelser og irritabilitet kan være resultat av elektromagnetisk stress. Kunnskapen om elektrisk forurensning kan trolig forklare flere av de sykdommer som øker raskt i dagens samfunn. Det samme gjelder stressbelastninger og såkalte livsstilsproblemer. Her er muligens også årsaken til at Norge er mer sykdomsutsatt enn mer forurensede områder lenger syd i Europa. Les mer.

Kilder til Radiofrekvent stråling
Kilder til høyfrekvente felt er: Mobiltelefoner, Trådløse telefoner, Trådløse nettverk., Mikrobølgeovner, Basestasjoner, Radio- og TV-master og Radarer.
Les mer.-Skalar Energiskjoldet leveres i et beskyttenede hardplast-etuie med produktinformasjon på engelsk.
-Frakt er ikke innkludert i prisen, og legges til i handlekurven.

Forbehold: Quantum skalar energien bidrar til at brukeren oppnår god helse og velvære ved å gjenopprette energibalansen, og beskytte mot energier som belaster kroppen. Vi fremsetter allikevel ingen påstander, løfter eller garantier på hvilken effekkt du vil få av våre produkter siden dette er svært individuellt. Produktet behandler ikke spesifikke lidelser eller problemer. Du er selv ansvarlig for å sørge for din egen medisinske behandling og pleie, og å fortsette med den.

Your Price:kr200.00
Choose from 1 to 7: