Quantumshop.no

 

Bio Skalar energi anheng

Bio Skalar energi anheng Image
Detail Image
Detail Image
Detail Image
Detail Image

Quantum smykke med titanum stål og lava.Quantum skalarenergi er et resultat av Japansk nano-teknologi. Skalarenergien beskytter og balanserer vårt bio-energifelt (aura) og verner samtidig mot EMR (elektromagnetisk stråling). Forstyrrelser og ubalanser i vår bio-energi-flyt , kan over tid føre til fysisk og psykiske ubalanser, dårlig helse og sykdommer. Kvantum pendelen tilfører en positiv energiflyt til vårt biofelt og hjelper på å opprettholde balansen. Den hjelper med å gjenopprette energi som er svekket pga bla EMR forurensing. Ved å gjenopprette energibalansen og å beskytte mot energier som belaster kroppen, hjelper skalar energi brukeren til å oppnå bedre helse og velvære. Dette Quantum smykket avgir kraftig skalarenergi som fremmer positiv flyt av energi og bidrar til å opprettholde energibalansen.

Quantum Skalar bio-energipendlene er laget med en spesiell japansk vulkansk lava som inneholder mer enn 70 naturlige kosmiske energimineraler. Dette er behandlet under ekstreme temperaturer til det koagulerer og danner bio-kjeramikk. Mineralene er prosessert under ekstrem temperatur før det hardner til å forme bio-kjeramikk under lav temperaturbehandling og strukturellt bundet sammen på et molekylært nivå. Quantum Pendelen er laget av en blanding kombinert med dypsjø vulkanske bergarter som kun finnes i Japan. Dette Quantum smykket avgir kraftig skalarenergi som fremmer positiv flyt av energi og bidrar til å opprettholde energibalansen.

Pendelen produserer skalar energi som hjelper med å vedlike kroppens biofelt. Skalar energi er en naturlig positiv energi og har ingen bivirkninger. Den harmoniserer kroppens livskraft ved å absorbere varme-energi og omformer den til bio-energi som hjelper kroppens metabolske funksjoner til å oppnå helhetlig velvære. Bruk pendelen på et halskjede eller bær den i lommen. Skalarenergien fra Quantum pendelen fungerer både utover og innover i kroppen. Utover forbedrer skalarenergi kroppens bio-felt. Innover fungerer den ved å legge til rette for celle permeabilitet og dermed forbedrer den mange fysiologiske funksjoner i cellene i kroppen. Skalarpendelen er ikke magnetisk, ikke elektrisk og ikke radioaktivt. Den gir ingen bivirkninger og produserer skalar energi som hjelper å gjenopprette svakheter i kroppens bio-energi. Ved å gjenopprette energibalansen, bidrar denne pendelen til at brukeren oppnår bedre helse og velvære.

Vi kan bli syke av EMR/EMF og vi utsettes for elektromagnetisk stråling hele tiden.
Er vår største helsetrussel i dag kan være elektromagnetisk stråling, EMF / EMR? Mange blir syke av elektromagnetsik stråling og el-følsomme mennesker får helseproblemer. Vi er omgitt av usynlige stråling, og noen av oss er mer følsomme for dette enn andre. Stråling fra mobiltelefon, radio, PC, TV, varmekabler, trådløse nettverk, husholdningsapparater, mobiltelefoner, ipod, etc, bidrar til å svekke kroppens bio-energi ved å forstyrre flyten og sirkulasjonen. EMF/EMR - elektromagnetisk frekvenser/stråling er et stadig økende helseproblem i vår hverdag. Sskalar energi produkter benyttes for å oppnå bedre helse og større vitalitet ved at de nøytralisere skadelige energier og lader opp kroppens bio-energi med riktige frekvenser.

Skalarenergiens kan brukes ved :
Skalarenergi brukes til å styrke kroppens biofelt ved å forhindre elektromagnetisk stråling som påvirker helsen negativt. Symptomene på el-overfølsomhet er såkalte diffuse plager, som utmattelse og konsentrasjonsvansker. Skalar energiene beskytter mot Elektromagnetisk stråling. *De vanligste symptomene på el-overfølsomhet er dermatologiske symtomer (rødhet, prikking og brennende følelse) samt tretthet, tretthet, konsentrasjonsvansker, svimmelhet, kvalme, hjertebank, og fordøyelsessystemet forstyrrelser*. Kilde: WHO- World Health Organisation, hva er El-overfølsomhet

Bruk
Bær den rundt halsen (medfølger metall lenke) eller i lommen. Skalarenergien fra pendelen jobber både på utsiden og innsiden av kroppen. Utover påvirker den kroppens biofelt, og innover arbeider den med å rette opp celle permabilitet (gjennomtrengelighet), derfor bedrer den de mange av fysologiske funksjoner cellene har i kroppen.
Smykket tåler ikke å bli våt så ta den av når du dusjer eller lign. Den må heller ikke oppbevares sammen med andre magnetiske produkter,

Bioskalar pendelen leveres i en pen eske med produktinformasjon på engelsk og ekthetsbevis. Frakt er ikke innkludert i prisen, og legges til i handlekurven.

Forbehold: Quantum skalar energien bidrar til at brukeren oppnår god helse og velvære ved å gjenopprette energibalansen, og beskytte mot energier som belaster kroppen. Vi fremsetter allikevel ingen påstander, løfter eller garantier på hvilken effekt du vil få av våre produkter siden dette er svært individuellt. Produktet behandler ikke spesifikke lidelser eller problemer. Du er selv ansvarlig for å sørge for din egen medisinske behandling og pleie, og å fortsette med den.

Your Price:kr500.00
Choose from 1 to 3: