Quantumshop.no

 

Bio Skalar Energi Kort

Bio Skalar Energi Kort Image

Bio kvantum Skalar energi kortet er et revolusjonerende verktøy i en høyteknologisk hverdag og tilbyr avansert nano-teknologi for å motvirke elektromagnetisk(EMF/EMR) stress i hjemmet, på arbeidsplassen og i lek. Dette kortet er på størrelse med et visakort og passer godt i en lomme.

BIO Energi Scalar Kort
Det funksjonelle helsekortet er basert på ikke-kontakt behandlingsprinsippet. Det er ment for bruk i en rekke rene naturlige biologiske legemiddelmaterialer, integrert med kroppens bioenergi (bølgelengde), hvor frekvensen er i samsvar med en nano-ikke-krystall-klasse enhet av nye høyteknologiske materialer. Produktet er ren fysikk av nano-material-teknologi med transportøren plassert i PVC sandwich. De materielle elementene eksisterer 0.06 ma rundt de fysiske egenskapene til mikrostrømmen, som energimessig tilsvarer kroppens biologiske mikro-aktuelle impulser. De kan påvirke gjennom på huden opp til 8-10cm, og blir cellenes vibrerende massasje.

Bio-energifeltet
Alle levende vesener har bio-energi, den er selve livsenergien vår som eksisterer i oss og rundt oss. Enhver forstyrrelse eller ubalanse i flyten av vår bio-energi over tid, kan føre til disharmoni, dårlig helse og sykdommer. Ved å gjenopprette energibalansen og beskytte mot energier som belaster kroppen, bidrar skalar energi til at brukeren oppnår god helse og velvære. Kvante skalarenergien i produktene våre, er et resultat av Japansk nano-teknologi, og gir et kraftfullt verktøy som kan beskytte og balansere vår bio-energi og verne mot blant annet EMF (elektromagnetisk stråling).

Negative ioner og FIR (Far Infrafred Rays)
Selv om vi ikke kjenner alle de underliggende prinsippene til de mystiske men gunstige effektene av negative ion, har vi brukt dens kjente prinsipper for å gavne samfunnet på ulike måter. For eksempel har vi brukt vår erfaring med og kjennskap til negative ioners effekter til landbruket, spesielt til bevaring av vegetabilske friskhet hele året. Den strekker seg ytterligere, fra landbruk, til økonomi, til ergonomi, etc. Negative ioner er den avgjørende faktor i konservering av mat, i effektive gulvvarme systemer, i beroligende gytjebad, i muskel-avslappende badstuer, og i mange flere hverdag. Det er 2000-5000 ioner tilgjengelig i kortet.

Hva er Far-infrarøde stråler?
Infrarød stråling står for over halvparten av energien som sendes ut fra solen. De resterende energien slippes ut i form av synlig lys.
"FIR", selv om vi ikke kan se dem er ikke bare gunstige, men er også nødvendig for alle levende ting. Amerika, Japan og enkelte europeiske land innså dette for lenge siden. Som et resultat er disse landene 20 år foran i bruk av produkter som avgir far-infrarød stråling. Vi har akkurat begynt å bli oppdaterte ettersom flere og flere far-infrarød produkter blir godkjent av FDA, UL, etc. Noen eksempler er Far-Infrarød badstuer, Far-Infrared behandlingslamper, wraps Far-Infrared, Far-Infrared klær , Far-Infrared ovner, og en rekke Far-Infrared behandlinger pågår i kliniske studier. Det har vært lovende resultater i behandling av leddgikt, soft-tissue healing, kreft, og sterilisering.
Kilde: http://www.21stcip.com/pages/about.html

Vi kan bli syke av EMR/EMF og vi utsettes for elektromagnetisk stråling hele tiden.
Er vår største helsetrussel i dag kan være elektromagnetisk stråling, EMF / EMR? Mange blir syke av elektromagnetsik stråling og el-følsomme mennesker får helseproblemer. Vi er omgitt av usynlige stråling, og noen av oss er mer følsomme for dette enn andre. Stråling fra mobiltelefon, radio, PC, TV, varmekabler, trådløse nettverk, husholdningsapparater, mobiltelefoner, ipod, etc, bidrar til å svekke kroppens bio-energi ved å forstyrre flyten og sirkulasjonen. EMF/EMR - elektromagnetisk frekvenser/stråling er et stadig økende helseproblem i vår hverdag. Sskalar energi produkter benyttes for å oppnå bedre helse og større vitalitet ved at de nøytralisere skadelige energier og lader opp kroppens bio-energi med riktige frekvenser.

Skalarenergiens kan brukes ved :
Skalarenergi brukes til å styrke kroppens biofelt ved å forhindre elektromagnetisk stråling som påvirker helsen negativt. Symptomene på el-overfølsomhet er såkalte diffuse plager, som utmattelse og konsentrasjonsvansker. Skalar energiene beskytter mot Elektromagnetisk stråling. *De vanligste symptomene på el-overfølsomhet er dermatologiske symtomer (rødhet, prikking og brennende følelse) samt tretthet, tretthet, konsentrasjonsvansker, svimmelhet, kvalme, hjertebank, og fordøyelsessystemet forstyrrelser*. Kilde: WHO- World Health Organisation, hva er El-overfølsomhet


Frakt er ikke innkludert i prisen, og legges til i handlekurven.


Forbehold:
Quantum skalar energien bidrar til at brukeren oppnår god helse og velvære ved å gjenopprette energibalansen, og beskytte mot energier som belaster kroppen. Vi fremsetter allikevel ingen påstander, løfter eller garantier på hvilken effekt du vil få av våre produkter siden dette er svært individuellt. Produktet behandler ikke spesifikke lidelser eller problemer. Du er selv ansvarlig for å sørge for din egen medisinske behandling og pleie, og å fortsette med den.

Your Price:kr380.00
Choose from 1 to 3: