Quantumshop.no

 

Om skalarenergi

Quantum Skalarenergi og Nano teknologi produkter, veien til bedre helse.
Over hele verden har folk oppdaget de helsemessige fordelene ved bruk av skalar energi som blant annet balanserer og beskytter bio-energifeltet. Vi bombarderes hele tiden med elektromagnetisk stråling fra mobiltelefon, radio, PC, TV, varmekabler, trådløse nettverk, husholdningsapparater, mobiltelefoner, etc. I tillegg har vi et levesett og kosthold som er med på å svekke bio-energien vår. Vi kan bli syke av EMF, og strålingen bidrar til å svekke kroppens bio-energifelt ved å forstyrre energiflyten og sirkulasjonen. Elektromagnetisk stråling og frekvenser er et stadig økende helseproblem i vår hverdag. Ved hjelp av skalarenergi , kan du beskytte deg og oppnå mer energi og bedre helse. Skalarenergien nøytraliserer de skadelige energiene og lader kroppens bio-energi med riktige frekvenser. Skalarenergiprodukter er et resultat av Japansk nano-teknologi som beskytter og balanserer vår bio-energi, samtidig som den beskytter mot EMF/EMR. Les mer om Elektromagnetisk Føsomhet (EMF).

Kvantum Skalar Energi - et nytt paradigme innen helse.
Basert på de siste oppdagelser innen vitenskap har quantum energi eksistert siden tidenes morgen. For oss er dette er en helt ny type av elektromagnetiske bølger som både eksisterer i det tomme rommet mellom kroppens atomer og i det tomme rommet vi kan se på himmelen om natten. Det er kun nylig at forskere har oppdaget den og begynt å utnytte den. Sterke vitenskapelige bevis viser at Skalarenergi besitter utrolige healing egenskaper. Skalarenergi er annerkjent på det internasjonale marked både for private brukere og bio-medisinkse profesjonelle. Skalarenergi teknologi er relatert til kvantummekanikk. Det er en subtil energi som kan nyttes til å produsere helbredende energi. Alt levende har celler som sitt base-element, og en celle er laget av molekyler som igjen er laget av atomer. I disse atomene er der en liten partikkel kallt kvantum (quantum) som genererer bølger. Dermed er den basiske enheten av alt levende en "kvantum bølge". Skalarenergiens eksistens ble første gang forklart i en serie på 4 ligninger på midten av 1800 tallet av matematikeren James Clerk Maxwell, og Nicola Tesla som demonstrerte dens eksistens på slutten av 1800-tallet.

Skalarenergi i ditt DNA
Der er Quantum mekaniske modeller som beskriver subatomiske partikler som Excitons, Plasmons, og Solitons som kan lagre og bære biologisk informasjon sammen med makromolekyler som gir lavfrekvent scalar energy. Med andre ord er scalar energy i stand til å lagre seg selv på ditt DNA. The Barron Rapport: The Energy of Life:. Hvordan virker Scalar energi? Les: Skalarenergiens far Nicola Tesla. Les også: Scalar Energy - A Completely New World Is Possible

Bio-energifeltet
All levende materie på jorden er laget av atomer og i inne i hvert atom er det elektron(-) og proton (+). Disse har en tilstand som gjør at de tiltrekker og repulserer hverandre som skaper vibrasjon. Det er denne vibrasjonen som skaper energi. Prinsippet til Scalar Energy teknologien er basert på det faktum at alle "ting" har sitt eget atom. Disse atomene har sitt egen energimønster (bølge) og sin egen vibrasjonsmåte. Vår kropp har et lignenede energimønster. Hver celle i kroppen har sin egen vibrasjonsfrekvens og energiform. I prinsippet til Skalarenergiteknologien, er denne energien fra menneskekroppen beskrevet som en tredje form for energi, "Subtil Energi" i stedet for den vanlige elektriske eller magnetiske. DNA i cellene våre sender og mottar "høy koherens (samsvar) " vibrasjon og "chi" som er brukt til å kontrollere samspillet i cellene. Det er slik våre hvite blod celler kan søke etter sykdomsfremkallende mikrober og flyten av avfallstoffer i blodet vårt og lymfesystemet. Alle disse organiske prosessene er kontrollert av dette signalet (vibrasjonen) som er i hver celle.

Vil skalarenergiprodukter svekkes over tid?
Når skalar energien er innpodet i et produkt vil den være der for alltid, men ved skade eller fukt kan teknologien ødelegges. Denne energien kan til og med overføre seg selv til andre produkter som plasseres på eller inntil, eks vannet i et vannglass.

Skalarenergiens kan brukes ved :
Skalarenergi brukes til å styrke kroppens biofelt ved å forhindre elektromagnetisk stråling som påvirker helsen negativt.
Skalar energiene beskytter mot Elektromagnetisk stråling. De vanligste symptomene på el-overfølsomhet er dermatologiske symtomer (rødhet, prikking og brennende følelse) samt tretthet, tretthet, konsentrasjonsvansker, svimmelhet, kvalme, hjertebank, og forstyrrelser på fordøyelsessystemet.

Advarsel om bruk: Personer som har pacemakers, defibrillators, implanterte insulin pumper eller andre elektromedisinske apparater bør holde magnetiske terapiprodukter i avstand på 45 fra apparatet sitt. Ikke plasser magnetiske produkteri direkte kontakt med cd'er og DVD'er, andre lyd/videodisker og kredittkort. Gravide bør konsultere sin lege før de tar i bruk Scalar energiprodukter.

Kilde: Quantum Scalar Pendant .
Kilde: Quantum Scalar Energy .
Kilde: Geopathic Stress Lines ....
Kilde: Geopathic Stress Lines ....